Konkursinių darbų vertinimas

Atgal

Konkursinių darbų vertinimas

2022-01-17

       Diskusijos metu buvo akcentuojama, kaip pateiktos urbanistinės-architektūrinės idėjos dera su aplinka, išskirtos kiekvieno darbo siūlomų sprendinių stiprybės ir silpnybės. Ypatingas dėmesys diskusijų metu skirtas tūrių komponavimui sklype, gretimybių atžvilgiu, erdvių formavimui parterio lygyje, bei funkcinių ryšių sąveikai pastatų planinėje struktūroje. Aptarti siūlomi fasadų sprendiniai, jų sąveika su gretimo užstatymo fasadais.

        Diskusijų pabaigoje nutarta, kad geriausiai vertinami darbai būtų kurių kodas yra 112208 ir 920219, tačiau turi nemažai trūkumų į kuriuos reiktų atsižvelgti ir pagal galimybes pataisyti. Projektas kurio kodas 007007 sulaukė daugiausia vertinimo komisijos narių pastabų.

          Įvertinus diskusijos metu išsakytas nuomones, vieningai prieita išvados:

  1. pirma vieta neskiriama nei vienam projektui;
  2. skiriamos dvi antros vietos darbams su kodais 112208 ir 920219;
  3. skiriama trečia vieta  darbui su kodu 007007.

 Konkurso Organizatoriui siūloma su viena iš antrųjų vietų laimėtoja tartis ir vesti derybas dėl projektavimo sutarties sudarymo su sąlyga,

kad rengiant projektinius pasiūlymus bus atsižvelgta į Konkurso vertinimo komisijos pateiktas pastabas.         

        

Vertinimo komisijos nariai:

VMSA Vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis;

UAB „INFRAHOME“ direktorius Saulius Skrolis;

Architektas Donaldas Trainauskas